ضمن تشکر و قدردانی از شما محقق ارجمند در انتخاب این نشریه جهت بررسی و انتشار پژوهش بعمل آمده خواهشمند است جهت پیگیری امور علمی مقالات خود تنها از طریق  ایمیل ذیل یا فرم تماس در سایت، پیگیری فرمایید:

motaleaate93@gmail.com

 
 جهت دریافت نشریه و اشتراک مجله با دفتر توزیع تماس حاصل فرمایید.

تلفن:

۰۲۱۷۶۷۰۲۴۶۱